H
et Gruuthuse Huishouden is een vzw met als doel om levende middeleeuwse geschiedenis te wederopvoeren. Via re-enactment en living history, want zo heet dat nu eenmaal, kruipen wij in de huid van historische figuren uit de leefperiode van Lodewijk van Gruuthuse . Gruuthuse had een opzienbaarlijke entourage. Zijn zogenaamde "huishouden" bestond niet alleen uit hofhouding, edelen en patriciŽrs, maar ook uit lijfwachten, soldaten, ambachtslui, schilders, koks, boeren,... . Het is dan ook vanuit die visie dat wij als vzw "Het Gruuthuse Huishouden" naar buiten treden en zodoende aan het publiek een zo groot mogelijk beeld kunnen tonen van hoe men als mens leefde in die late middeleeuwen.


Vaak vind u ons op middeleeuwse evenementen waar een militair tentenkamp uit de 15de eeuw wordt neergezet. Op deze evenementen heeft meestal ook een heropvoering van een historische veldslag uit die tijd plaats. Enkele beruchte veldslagen waar wij aan deelnemen zijn o.a. "Azincourt 1415", "Slag Bij Gavere 1453", "Tewkesbury 1471"

15de eeuws kampement met veldslag.


Net zoals Lodewijk van Gruuthuse, die regelmatig aan toernooien deelnam en ze vaak organiseerde, treden wij ook hier in zijn voetsporen. Hier geniet men van de pracht en praal van het ridderschap, kleurrijk uitgedoste ridders, dames, schildknapen,... .

Middeleeuws toernooi.


De "longbow" is ontegensprekelijk verbonden met de middeleeuwen. Met pijl en boog zijn meerdere veldslagen gewonnen, een niet te onderschatten wapen dus. Wij geven demonstraties, organiseren boogschietwedstrijden en workshops.

Boogschieten.


Bij andere evenementen ligt de nadruk meer op het dagelijks leven van de middeleeuwer. Om in onze eigen levensbehoeften te voorzien hebben wij een volledige uitgeruste keukenstand. De gerechten zijn gebaseerd op middeleeuwse recepten en ingrediŽnten die toen gebruikt werden.

15de eeuwse keuken.


Ook verschillende ambachten komen vaak aan bod, zoals houtbewerker, tingieter, maliŽnmaker, schoenmaker, kleermaker, spinster, borduurster, lucetster, calligraaf,... .

Middeleeuwse ambachten.


Alle gebruikte materialen, voorwerpen en kledij worden zo getrouw mogelijk en historisch verantwoord nagemaakt. Onze leden hebben een grote passie voor de middeleeuwse geschiedenis en halen heel wat informatie uit bronnen zoals miniaturen, schilderijen, beeldhouwwerken, glasramen en archeologische vondsten.

Historische reconstructies.


Soms zijn we een dag te gast in een museum, op een tentoonstelling, geven demonstraties in verenigingen en scholen, en kan je ons ook vinden als figurant in de filmwereld.

Tentoonstellingen - demonstraties - filmopnames